ChevaLux tallilla toimii myös Ratsastusterapian palvelut. Palvelusta vastaa Ratsastusterapeutti-SRT®  Sanna Vehniäinen.

Suomessa koulutetun ratsastusterapeutin nimike on virallisesti ratsastusterapeutti-SRT® , joka on patentti- ja rekisterihallituksen myöntämä nimike Ypäjän Hevosopiston ja Suomen Ratsastusterapeutit ry:n järjestämän kolmivuotisen koulutuksen käyneille ratsastusterapeuteille.

Ratsastusterapia on ratsastusterapeutin tehtävään koulutetun terapiahevosen kanssa yhdessä toteuttamaa kokonaisvaltaista, yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista kuntoutusta.

Ratsastusterapia vaatii koulutetulta terapeutilta herkkyyttä, ammattitaitoa havainnoida ja ohjata ihmisen sekä hevosen välistä vuorovaikutusta siten, että terapia tukee ja auttaa kuntoutujaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Kuntoutukselliset tavoitteet asetetaan ICF-luokituksen mukaan.

Ratsastusterapiassa painottuvat ratsastusterapeutin pohjakoulutuksesta riippuen mm. motoriset, toiminnalliset, pedagogiset, psykologiset ja/tai sosiaaliset tavoitteet. Ratsastusterapian avulla opitaan oman kehon, toiminnan, mielen ja/tai käyttäytymisen hallintaa.

Ratsastusterapia on toiminnallinen terapia, jossa ihminen on mukana hyvin kokonaisvaltaisesti  kehollaan, tunteillaan ja ajatuksillaan. Asiakas on siinä jatkuvassa kosketus-, tunne- ja liikevuorovaikutuksessa hevosen ja sen elinympäristön kanssa. Ratsastusterapian tavoitteena ei ole ratsastustaitojen opettelu vaan hevosen avulla opitaan oman kehon, käyttäytymisen ja mielen hallintaa.

Psykososiaalisesta ratsastusterapiasta

Hevonen on vuorovaikuttajana omaa luokkaansa. Hevonen kuuntelee, kuulee ja kohtaa aidosti. Hevosen kanssa on helpompi olla oma itsensä. Hevonen on dialogissa ihmistä parempi, koska hevonen ”näkee” pintaa syvemmälle. Hevonen aistii ihmisen tunnetilat, mielialat ja ajatukset. Hevonen on vuorovaikutuksessa vastaanottajana, kuulijana aina hyväksyvä ja avoin. 

Ratsastusterapiassa tapahtuu jatkuvasti keskinäistä avautumista ja uuden oivaltamista. Hevonen tukee ja kannustaa ihmistä hyväksyvästi jolloin ihmisen on helpompi jakaa asioita hevosen kuin toisen ihmisen kanssa. Hevonen tarjoaa luontaisen tavan koskea ja tulla kosketetuksi. Hevonen itsessään tuottaa eri tavoin vaikuttavia, eri laatuisia sekä sisäisiä että ulkoisia liikedialogeja eli psykofyysistä vuorovaikutusta. Ratsastusterapiassa on ainutlaatuinen mahdollisuus saada voimakas, tiivis ja vahva psykofyysinen yhteys omaan kehoon istuessa hevosen selässä, mutta myös hoitotilanteessa. Hevosen kyky kantaa ihmistä tarjoaa mahdollisuuden päästä kosketuksiin varhaisten hoidetuksi tulemisen kokemuksien kanssa ja korjata niitä, mikäli varhainen huolenpito on jostain systä jäänyt vaillinaiseksi.

Ratsastusterapia tarjoaa kokonaisvaltaisen psykofyysisen toimintatavan lähteä etsimään positiivisten keinojen kautta ratkaisumalleja. Hevonen toimii motivaattorina kääntäen huomion kyvyttömyydestä kykyihin ja mahdollisuuksiin. Ratsastusterapia lienee ainoa terapiamuoto, jolla on mahdollisuus samanaikaisesti vaikuttaa henkisellä, fyysisellä, kongnitiivisella ja sosiaalisella tasolla. Hevosen ja asiakkaan sanaton vuorovaikutus avaa ratsastusterapeutille tien hoidettavansa mieleen jolloin terapeutilla on mahdollisuus  sanallistaa niitä tunteita joille lapsi, nuori tai aikuinen ei läydä sanoja. Tällöin asiakkaalla on mahdollisuus tulla tietoiseksi tunteistaan. Tietoisuuden kautta asiakas pääsee sanoittamaan, hyväksymään ja löytämään keinoja tulla toimeen vaikeiden tunteiden kanssa.

 Sannasta:

Olen työskennellyt sosiaalialalla, lastensuojelussa vuodesta 1998. Sosionomiksi valmistuin Turun ammattikorkeakoulusta vuonna 2004. Työskentelin opiskeluaikanakin lastensuojelussa. Lastensuojelun työkokemusta onkin kertynyt liki 20 vuotta sekä avohuollosta että laitoskuntoutuksesta. Lastensuojelun tukihenkilönä ja tukiperheenä olen toiminut puolisoni kanssa vuodesta -98, sijaisvanhempana vuodesta 2004. Työkokemusta löytyy myös oppilashuollosta, koulukuraattorin työtehtävistä sekä lastenpsykiatrialta. Laajapohjaisen koulutustaustan sekä työkokemuksen johdosta olen erikoistunut rajapintatyöskentelyyn, eli niiden lasten, nuorten ja perheiden kuntoutukseen, joissa tarvitaan sekä lastensuojelun, että -psykiatrian tukitoimia. 

Pysähtyminen asioiden äärelle, aktiivinen kuuntelu, osallistaminen ja läsnäolo, asiakkaan hyvinvoinnin tukeminen, kunnioittaminen ja arvostaminen ovat tärkeitä työskentelyäni ohjaavia asioita. Asiakkaan osallisuus ja asiantuntemus omissa asioissaan on tärkeää. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minä ratsastusterapeuttina

Tarjoan sosiaalista kuntoutusta ratsastusterapian keinoin. Ammattitaitoni pohjautuu oman ammatillisen koulutus- ja työkokemuspohjan lisäksi hevosmiestaitoihin. Näiden taitojen ytimestä löytyvät rohkeus, oikeudenmukaisuus, lempeys sekä eläytymis- ja pettymyksensietokyky ilman toiseen kohdistuvaa agressiota. Näitä taitoja voidaan edistää ja korjata niihin liittyviä puutteita. Työntekijänä lastensuojelussa ja -psykiatrialla olen kohtalaisen kokenut ja vahvoilla, ratsastusterapeuttina vasta matkani alussa, uteliaana kiinnostuneena ja innostuneena. Tule mukaan.  

 

Sanna Vehniäinen

Sosionomi Ak, Ratsastusterapeutti SRT ®

 

YHTEYSTIEDOT:
ratsastusterapiasvehniainen(at)gmail.com
040 7077795

Ratsastusterapia Sanna Vehniäinen facebookissa LINKKI

 

 

 

 

 

 

 

 

Tärkeimmät työkokemukseni ja koulutukseni:

Sosionomi Amk 2004 (Turun ammattikorkeakoulu)

Ratsastusterapeutti STR 2015 (Suomen ratsastusterapeuttiyhdistys ja Ypäjän hevosopisto)

Psykoterapeutikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot 2012 (Suomen perheterapiayhdistys)

Lyhemmät lisäopinnot

Yritetään yhdessä 2007-2008(Tampereen yliopiston opettajakoulutuslaitos)

Pride-koulutus 2002

Terapeuttinen kriisi-interventio 2002

Proffessional Assault Response training 2003

VSSHPn täydennyskoulutuksia:

Perhetutkimuskoulutus 2012

Korjaavien kiintymyssuhteiden merkitys sijoitetun lapsen elämässä 2011

Trauma-koulutus 2011

Dawba-koulutus 2015

Lisäksi erilaisia lyhyitä lastensuojelun menetelmäkoulutuksia

Työkokemus

Lyhyitä sijaisuuksia opiskeluaikana lastenkodeissa, päiväkodeissa lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan sijaisuuksia

Lausteen perhekuntoutuskeskuksessa ohjaajana 2000-2006

Urjalan kunnan sosiaalitoimessa Lastensuojelun perhetyöntekijänä 2006-2007

Urjalan kunnan sivistystoimessa koulukuraattorina 2007-2008

Salon lastensuojelussa vt. sosiaalityöntekijänä 2009-2011

Lieto-Loimaan lastenpsykiatrian kuntoutusohjaajana 08/2011-01/2016

Loimaan perheneuvolassa sosiaaliohjaajana 02/2016-12/2016

Ratsastusterapeuttina (yksityisenä ammatinharjoittajana) Tammikuusta 2017-

Virkatöiden lisäksi olen toiminyt vuodesta -98 lastensuojelun tukihenkilönä- ja tukiperheenä ja maaliskuusta 2004 sijaisvanhempana.